[BioC] Dye bias adjustment of Illumina Infinium Methylation data

Shi, Tao shidaxia at yahoo.com
Wed Sep 8 18:28:59 CEST 2010> I don't know the details of the Illumina platform and protocols, but if the 
> same premises apply, GASSCO should be able to address dyebias problems, also 
> across different batches. I'd be interested to find out, so if you need help, 

> feel free to contact me. 

Hi Philip,

The Illumina Infinium platform is not the same as cDNA microarray. For a given 
methylation locus, methylated and unmethylated signals are always coming from 
the same channel, whereas in cDNA array, for each probe, the signals for sample 
and control are from two different channels.

...Tao
> 
> Regards,
>                                      
>Philip
> 
> -- 
> Philip Lijnzaad, PhD
> Holstege Genomics Laboratory
> Dept. of Molecular Cancer Research
> University Medical Center (UMC), Utrecht
> Stratenum room 3.137 (on Tuesdays and Thursdays not in after 15.00)
> MSN chat (*NOT* email): philip_lijnzaad at hotmail.com
> P.O. Box 85060, 3508 AB Utrecht
> (Universiteitsweg 100, 3584 CG Utrecht)
> The Netherlands
> tel: +31 (0)8875 68464
> fax: +31 (0)8875 68479
> 
> ------------------------------------------------------------------------------
> 
> De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
> ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
> te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
> Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de 
>W.H.W.
> (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd 
bij
> de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.
> 
> Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.
> 
> ------------------------------------------------------------------------------
> 
> This message may contain confidential information and is...{{dropped:8}}
> 
> _______________________________________________
> Bioconductor mailing list
> Bioconductor at stat.math.ethz.ch
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/bioconductor
> Search the archives: 
>http://news.gmane.org/gmane.science.biology.informatics.conductor
>More information about the Bioconductor mailing list