[R] aggregate dataframe by multiple factors

Karim Mezhoud kmezhoud at gmail.com
Sun Nov 20 19:49:09 CET 2016


Yes the results does not have a date but
successive DCE.1, DCE2, DCE.3 indicates
 DCE.date1 , DCE.date2, DCE.date3
I hope that the chronological order of date is conserved.
Thanks,
Karim


On Sun, Nov 20, 2016 at 7:44 PM, David Winsemius <dwinsemius at comcast.net>
wrote:

>
> > On Nov 20, 2016, at 5:28 AM, Karim Mezhoud <kmezhoud at gmail.com> wrote:
> >
> > Sorry for the delay,
> > Many Thanks for Mr. David and Mr. Petr
> > I thinked to use "sort" function to arrange chronologically value by
> 'date' (without 'date' is colnames) of each variables (DCE, DP).
> >
> >
> > The solution of David seems to be simple to understand with "unlist"
> function.
> > The solution of Petr seems to be fancy. I did not find document about
> "I" argument for aggregate function.
> >
> > How can know which value for which date?
>
> You asked for a functional reshaping that did not have the date. Now you
> want the date? There was no date in the result you indicated was desired.
> ....??????
>
> --
> David.
>
> >
> > I will save the reshaping/ordering dataframe for later use.
> > Many Thanks,
> > Karim
> >
> >
> > On Fri, Nov 18, 2016 at 11:34 AM, PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>
> wrote:
> > Hi
> >
> > same result can be achieved by
> >
> > dat.ag<-aggregate(dat[ , c("DCE","DP")], by= list(dat$first.Name,
> dat$Name, dat$Department) , "I")
> >
> > Sorting according to the first row seems to be quite tricky. You could
> probably get closer by using some combination of split and order and
> arranging back chunks of data
> >
> > ooo1<-order(split(dat$DCE,interaction(dat$first.Name, dat$Name,
> dat$Department, drop=T))[[1]])
> > data.frame(sapply(split(dat$DCE,interaction(dat$first.Name, dat$Name,
> dat$Department, drop=T)), rbind))[ooo1,]
> >  Ancient.Nation.QLH Amish.Wives.TAS Auction.Videos.YME
> > 2        0.28       NA         NA
> > 4        0.28       NA         NA
> > 1        0.54      0.59        0.57
> > 3        0.54      0.59        0.57
> >
> > however I wonder why the order according to the first row is necessary
> if all NAs are on correct positions?
> >
> > Cheers
> > Petr
> >
> >
> > > -----Original Message-----
> > > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of David
> > > Winsemius
> > > Sent: Friday, November 18, 2016 9:30 AM
> > > To: Karim Mezhoud <kmezhoud at gmail.com>
> > > Cc: r-help at r-project.org
> > > Subject: Re: [R] aggregate dataframe by multiple factors
> > >
> > >
> > > > On Nov 17, 2016, at 11:27 PM, Karim Mezhoud <kmezhoud at gmail.com>
> > > wrote:
> > > >
> > > > Dear all,
> > > >
> > > > the dat has missing values NA,
> > > >
> > > >  first.Name  Name Department DCE  DP    date
> > > > 5   Auction Videos    YME 0.57 0.56 2013-09-30
> > > > 18    Amish Wives    TAS 0.59 0.56 2013-09-30
> > > > 34   Ancient Nation    QLH 0.54 0.58 2013-09-30
> > > > 53   Auction Videos    YME  NA  NA 2013-12-28
> > > > 66    Amish Wives    TAS  NA  NA 2013-12-28
> > > > 82   Ancient Nation    QLH 0.28 0.29 2013-12-28
> > > > 102  Auction Videos    YME 0.57 0.56 2014-03-30
> > > > 115   Amish Wives    TAS 0.59 0.56 2014-03-30
> > > > 131  Ancient Nation    QLH 0.54 0.58 2014-03-30
> > > > 150  Auction Videos    YME  NA  NA 2014-06-28
> > > > 163   Amish Wives    TAS  NA  NA 2014-06-28
> > > > 179  Ancient Nation    QLH 0.28 0.29 2014-06-28
> > > >
> > > >
> > > > agg <- as.data.frame(aggregate(dat[ , c("DCE","DP")], by=
> > > > list(dat$first.Name, dat$Name, dat$Department) , "sort"))
> > >
> > > The closest I could get on a few attempts was:
> > >
> > > (agg <- as.data.frame(aggregate(dat[ , c("DCE","DP")], by=
> > > list(dat$first.Name, dat$Name, dat$Department) , function(d) {
> unlist(d)}))
> > > )
> > >
> > >  Group.1 Group.2 Group.3 DCE.1 DCE.2 DCE.3 DCE.4 DP.1 DP.2 DP.3 DP.4
> > > 1 Ancient Nation   QLH 0.54 0.28 0.54 0.28 0.58 0.29 0.58 0.29
> > > 2  Amish  Wives   TAS 0.59  NA 0.59  NA 0.56  NA 0.56  NA
> > > 3 Auction Videos   YME 0.57  NA 0.57  NA 0.56  NA 0.56  NA
> > >
> > > I think the sort operation might be somewhat ambiguous in this
> instance. I
> > > tried:
> > >
> > > (agg <- as.data.frame(aggregate(dat[ , c("DCE","DP")], by=
> > > list(dat$first.Name, dat$Name, dat$Department) , function(d) {
> > > unlist(lapply(d,sort))}))
> > > )
> > >
> > > With no success, not even a sorted result.
> > >
> > > --
> > > David.
> > > >
> > > >
> > > > agg has list of value. I would separate value in different columns.
> > > >
> > > > Group.1 Group.2 Group.3          DCE
> DP
> > > > 1 Ancient Nation   QLH 0.28, 0.28, 0.54, 0.54 0.29, 0.29, 0.58,
> 0.58
> > > > 2  Amish  Wives   TAS       0.59, 0.59       0.56,
> 0.56
> > > > 3 Auction Videos   YME       0.57, 0.57       0.56,
> 0.56
> > > >
> > > > The goal:
> > > >
> > > > Group.1 Group.2 Group.3 DCE.1 DCE.2 DCE.3 DCE.4 DP.1 DP.2 DP.3
> DP.4
> > > > 1 Ancient Nation   QLH  0.28   0.28  0.54   0.54
> 0.29, 0.29,
> > > > 0.58, 0.58
> > > > 2  Amish  Wives   TAS    NA   NA   0.59, 0.59
> NA
> > > > NA 0.56, 0.56
> > > > 3 Auction Videos   YME     NA  NA   0.57, 0.57
> NA
> > > > NA 0.56, 0.56
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > dat <- structure(list(first.Name = structure(c(3L, 1L, 2L, 3L, 1L,
> 2L,
> > > > 3L, 1L, 2L, 3L, 1L, 2L), .Label = c("Amish", "Ancient", "Auction",
> > > > "Ax", "Bachelorette", "Basketball", "BBQ", "Cake", "Celebrity",
> > > > "Chef", "Clean", "Colonial", "Comedy", "Comic", "Crocodile", "Dog",
> > > > "Empire", "Extreme", "Farm", "Half Pint", "Hollywood", "House", "Ice
> > > > Road", "Jersey", "Justice", "Love", "Mega", "Model", "Modern",
> > > > "Mountain", "Mystery", "Myth", "New York", "Paradise", "Pioneer",
> > > > "Queer", "Restaurant", "Road", "Royal", "Spouse", "Star", "Storage",
> > > > "Survival", "The Great American", "Tool", "Treasure", "Wedding",
> > > > "Wife"), class = "factor"), Name = structure(c(43L, 47L, 29L, 43L,
> > > > 47L, 29L, 43L, 47L, 29L, 43L, 47L, 29L), .Label = c("Aliens",
> > > > "Behavior", "Casino", "Casting Call", "Challenge", "Contest",
> > > > "Crashers", "Crew", "Dad", "Dancing", "Date", "Disasters", "Dynasty",
> > > > "Family", "Garage", "Greenlight", "Gypsies", "Haul", "Hot Rod",
> > > > "Inventor", "Jail", "Job", "Justice", "Marvels", "Master", "Mates",
> > > > "Model", "Moms", "Nation", "Ninja", "Patrol", "People", "Pitmasters",
> > > > "Queens", "Rescue", "Rivals", "Room", "Rooms", "Rules", "Star",
> > > > "Stars", "Superhero", "Videos", "VIP", "Wars", "Wishes", "Wives",
> > > > "Wrangler"), class = "factor"), Department = structure(c(8L, 6L, 2L,
> > > > 8L, 6L, 2L, 8L, 6L, 2L, 8L, 6L, 2L), .Label = c("HXW", "QLH", "RAR",
> > > > "RYC", "SYI", "TAS", "VUV", "YME"), class = "factor"),
> > > >  DCE = c(0.57, 0.59, 0.54, NA, NA, 0.28, 0.57, 0.59, 0.54,
> > > >  NA, NA, 0.28), DP = c(0.56, 0.56, 0.58, NA, NA, 0.29, 0.56,
> > > >  0.56, 0.58, NA, NA, 0.29), date = structure(c(15978, 15978,
> > > >  15978, 16067, 16067, 16067, 16159, 16159, 16159, 16249, 16249,
> > > >  16249), class = "Date")), description = "", row.names = c(5L, 18L,
> > > > 34L, 53L, 66L, 82L, 102L, 115L, 131L, 150L, 163L, 179L), class =
> > > > "data.frame", .Names = c("first.Name", "Name", "Department", "DCE",
> > > > "DP", "date"))
> > > >
> > > >   [[alternative HTML version deleted]]
> > > >
> > > > ______________________________________________
> > > > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > > PLEASE do read the posting guide
> > > > http://www.R-project.org/posting-guide.html
> > > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> > >
> > > David Winsemius
> > > Alameda, CA, USA
> > >
> > > ______________________________________________
> > > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > > guide.html
> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze
> strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering into
> a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
> >
>
> David Winsemius
> Alameda, CA, USA
>
>

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list